โรงพยาบาลพญาไท
ผู้ชมออนไลน์: 3
คุณเข้าชมลำดับที่: 120
จำนวนเข้าชม: 418,081
จำนวนเข้าชม/วัน: 264

     โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยง:
     2. โปรแกรมตรวจสมองก่อนเป็นอัมพาต