สอบถามถึงผู้ป่วยอัมพฤก ...

First Post  
First Post Last Post  
eveadam 16 ธันวาคม 2556 , 16:09:22
คุณป้าของดิฉันป่วยเป็นอัมพฤกค่ะ มีโรคเบาหวานร่วมด้วย ตอนนี้หมอให้กลับมารักษาตัวที่บ้านซึ่งบอกว่าอาการทางโรคสมองรักษาต่อไม่ได้แล้ว ผู้ป่วยเจาะคอ และเดินไม่ได้ พูดไม่ได้ มีวันหนึ่งผู้ป่วยมีอาการตกใจสามารถพูดออกมาได้ 2-3 คำ เป็นแบบนี้ มา 2 ครั้งแล้วค่ะ อยากทราบว่าภาวะปกติทำไมผู้ป่วยจึงพูดไม่ได้ สาเหตุมาจากอะไรค่ะ และพอมีวิธีฟื้นฟูไหมค่ะ อยากให้ผู้ป่วยกลับมาพูดได้บ้าง