เราจะป้องกันไม่ให้เกิดโรคอัมพาตเฉียบพลันได้หรือไม่ ...

First Post  
First Post Last Post  
21 สิงหาคม 2555 , 15:23:19
พี่ชายอายุ 44 ปี เป็นคนอ้วนและความดันสูง เครียดง่าย นอนกรน จะป้องกันไม่ให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร ตอนนี้คุณพ่อเป้นอัมพาตเลยกังวลมากค่ะ